Praktiske forhold

Transport til øen

Du kommer til Christiansø ved at sejle med Christiansøfartens passagerfærge Ertholm fra Gudhjem. Sejlturen tager cirka 1 time. I sommerhalvåret er der op til 3 afgange dagligt. M/S Ertholm kan medtage op til 294 passagerer, men passagerantallet er afhængigt af størrelsen på dagens besætning. Vi tilråder, at du booker billet på forhånd, hvis du vil sikre dig, at der er plads på den ønskede afgang. Christiansøfarten har lempelige afbestillingsregler.

Sejlplaner og bookingmulighed finder du på Christiansøfartens hjemmeside. Om vinteren sejler postbåden Peter én afgang på alle hverdage. Hvis du har brug for information om transport til og på Bornholm, er der hjælp at hente hos Christiansø Administration og hos Destination Bornholm.

Ankomst og afrejse

Selvbetjening ved indtjekning

Når du ankommer til Christiansø, er du velkommen til at gå direkte til teltpladsen, hvis du har forudbetalt opholdet. Teltpladsen har ikke en bemandet modtagelse. Du finder selv din plads.

Hvis du ikke har reserveret eller har reserveret i sidste øjeblik, skal du henvende dig hos forpagteren af teltpladsen, når du ankommer til Christiansø. 

Teltpladsen ligger på den modsatte side af øen i forhold til havnen. Den ligger længst mod øst overfor skolen. På vej ind over øen passerer du Kongens Have. Indgangen til Kongens Have er den hvide havelåge i muren.

Bagagetransport

Hvis du har tung bagage, er du velkommen til at låne en af teltpladsens trillebører. De står parkeret ved muren i den nordlige ende af Grønningen (som er græsplænen foran Købmandsbutikken). Teltpladsens trillebører er synligt mærkede med et telt. Undlad at tage tilfældig trillebør på havnen. Brug de trillebører, som tilhører teltpladsen.

Hvis du skal trille en bør ned til teltpladsen, så anbefaler vi, at du kører ”nord om”. Det betyder, at du skal følge vejen mod nord fra kroen og videre rundt med uret, indtil du har passeret skolen. Det er en omvej, men det er den eneste vej, som er uden trapper. Når du har flyttet din bagage til teltpladsen, bedes du køre trillebøren tilbage til holdepladsen ved muren i Grønningen.

Pladsnumre

Du er velkommen til at tilføje ønsker til specifikke pladser, når du reserverer plads, men det er ikke sikkert, at alle ønsker kan efterkommes. Familier med børn vil om muligt blive placeret i Kongens Have, hvor vi forventer, at der vil være teltplads i den nordlige del af haven i 6 uger midt på sommeren.

Dit pladsnummer tildeles først endeligt, når vi er tæt på din ankomstdato. Dette giver mig den største fleksibilitet i anvendelsen af pladserne og dermed den bedste udnyttelse af kapaciteten. Hvis du, når du ankommer, ikke ved, hvilken teltplads, der er din, så kan du finde dit pladsnummer på et opslag på teltpladsen.

Pladsfordelingen er på Hertugindens Bastion opslået i et udhængsskab, som hænger på muren på din højre side, når du er på vej ind på teltpladsen. Udhængsskabet sidder på muren lige før plads nr. 1.

I Kongens Have finder du oversigten på siden af den store sorte kasse med køleskabene. Du kan se den omtrentlige placering af pladsnumrene på pladsoversigten.

Pladserne på Hertugindens Bastion er nummererede 1 til 16, mens plads nr. 21 til 36 og R1-R3 ligger i Kongens Have.

På Hertugindens Bastion er pladsnummeret malet med sort på en sten, som er placeret ved bagkanten af den enkelte teltplads. I Kongens Have er pladsnummeret malet med på et stykke træ, som er banket ned i græsplænen ved bagkanten af den enkelte plads. Pladsen er direkte foran pladsnummeret. Placer dit telt, så der er afstand til naboen og tag hensyn til de naboer, som eventuelt ankommer senere end dig selv.

Plads nr. 14

Brandbælte

Det er et lovkrav, at der er et brandbælte mellem teltene på 3 meter. De sorte træbjælker ved muren markerer brandbæltet på Hertugindens Bastion. Bjælkerne kan også bruges som siddeplint, trædeplint for at kigge over fæstningsmuren, afsætningsplads osv. I Kongens Have gælder afstandskravet også, men det er ikke markeret med bjælker.

Teltstørrelser

Der er som udgangspunkt plads til telte med bredde op til 3 meter og længde op til 3,5 meter. Få steder er der plads til telte op til 4 meters længde. Teltpladsens begrænsede størrelse betyder, at teltene skal overholde grænserne for maksimum bredde og længde. Dette gælder særligt i de meget efterspurgte uger i højsæsonen.

Du hjælper med at udnytte pladserne bedst muligt, hvis du i din henvendelse oplyser om dit telt er “stort” eller “lille”. En oplysning om at teltet er stort, giver dog i sig selv ingen særlige rettigheder. 

Hvis dit telt er en tipi med en diameter på 4,2 meter, så skal du lave en særskilt aftale om at leje 2 pladser. Telte af den størrelse, kan ikke være på 1 plads. 

Kontakt med lejrchefen

Teltpladsen skal have ny forpagter pr. 1. januar 2024. Uopsættelige henvendelser rettes til Christiansø Administration.

x

x

Særlige ønsker

Hvis du har særlige ønsker til leje af grej, reservation af en hel teltplads, længerevarende ophold, vintercamping eller andet, så kontakt forpagteren. Vi imødekommer gerne realistiske og rentable ønsker.

Nødstilfælde

Hvis du har akut brug for hjælp, så følg anvisningerne fra Christiansø Administration. Jeg anbefaler, at du opretter alarmnummeret 5646 2014, som en kontakt på din telefon.