Booking, betaling og vilkår

Booking resume

  1. du sender en mail
  2. du modtager din bekræftelse
  3. du betaler 1. rate
  4. du betaler 2. rate
  5. du modtager din faktura
  6. du ankommer og nyder opholdet

Hvorfor reservere?

Ved at reservere plads på forhånd, kan du sikre dig, at der er plads til dig og dit telt i højsæsonen.
Hvis dit besøg ligger i en periode med lav belægning på teltpladsen, så vil vi bestræbe os på at give faciliteterne en ekstra rengøring, hvis vi på forhånd ved, at du kommer.

Muligheden for at reservere plads skal ikke afholde nogen fra at tage en hurtig beslutning. Uden for højsæsonen vil der som hovedregel være ledige pladser, og du er velkommen. 

Hvornår reservere?

Christiansø Teltplads åbner hvert år den 1. februar, klokken 11:00, for booking af pladser.

Mail modtaget før dette tidspunkt, vil ikke komme i betragtning.

På datoen den 1. februar er teltpladsens telefon lukket, og der kan udelukkende reserveres pr. mail.

Hvis du er i tvivl om, hvornår det er bedst for dig at besøge Christiansø, så læs om afsnittet om årets gang på teltpladsen. Det meste af året er der stille og roligt på Christiansø, men i sommerferien er her stor aktivitet. 

Hvordan reserverer jeg?

Jeg henstiller til, at du reserverer ved at udfylde bookingformularen her eller ved at sende en mail med de tilsvarende oplysninger. Send din mail til  teltplads@christiansoe.dk. Skriv navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, dato for ankomst og afrejse, antal voksne og antal børn (angiv børnenes alder).
Du er velkommen til at skrive ønsker til specifikke pladser, men det er ikke sikkert, at alle ønsker kan efterkommes. Familier med børn vil om muligt blive placeret i Kongens Have, hvor vi forventer, at der vil være teltplads i den nordlige del af haven i 6 uger midt på sommeren.

Teltpladsen er for lille til at være et fuldtidsjob, og derfor har jeg ikke altid mulighed for at besvare telefonopkald. Hvis du foretrækker at reservere pr. telefon, så indtal en besked på telefonsvareren, så ringer jeg dig op.

Bemærk, at på datoen den 1. februar kan der kun bookes pr. mail. Telefonen er lukket.

Bekræftelse

Når jeg har modtaget din henvendelse undersøger jeg, om der er plads på det ønskede tidspunkt. Hvis der mangler informationer, eller alle pladser er optagede, vil jeg kontakte dig pr. mail eller telefon. Når vi er enige om tidspunkt for ankomst og afrejse, antal teltpladser og antal gæster, så sender jeg en bekræftelse til dig pr. mail.

Bemærk, at din plads er ikke endeligt er booket, før du modtager bekræftelsen.

Læs bekræftelsen igennem, og kontakt mig, hvis indholdet ikke svarer til det forventede. Det er mail-bekræftelsen, som er dokumentation for, hvad der er reserveret til dig.

Betaling

Når jeg har behandlet din henvendelse, vil du modtage en bekræftelse pr. mail. Her fremgår pris og betalingsfrister.
Betalingen er opdelt i 2 rater.
Den første rate er på 30% af betalingen. Den forfalder 7 dage efter afsendelse af bekræftelsen.
Den anden rate, som er den resterende del af betalingen, forfalder 45 dage før første overnatning.
Hvis opholdet starter mindre end 45 dage efter tidspunktet for reserveringen, så vil du få en rimelig frist til at overføre betalingen.

Forfaldsdatoer, beløb og kontonummer fremgår af bekræftelsen. Du er velkommen til at betale hele beløbet med det samme. Betaling sker ved bankoverførsel.
For at fastholde din booking, skal du overholde betalingsfristerne.
Når jeg har modtaget den fulde betaling, sender jeg din faktura til dig pr. mail.

Afbestilling og refusion

Hvis du har behov for at afbestille din plads, så kontakt mig så hurtigt som muligt. Du kan sende en mail eller indtale en besked på min telefonsvarer. Jeg har ikke altid mulighed for at besvare telefonopkald med det samme, da jeg er i min værkstedsbutik i dagtimerne.
Vilkår for afbestilling af teltpladser er:

  • Ved afbestilling senest 28 dage før ankomst refunderes 100 % med fradrag for 300 kr. i ekspeditionsgebyr.
  • Ved afbestilling 14-27 dage før ankomst refunderes 50 %.
  • Ved afbestilling 0-13 dage før ankomst refunderes 0 %.

Forhindret fremmøde

Du er selv ansvarlig for din transport til Christiansø. Hvis du har behov for information om, hvordan du kommer til Christiansø, så læs under ”Praktiske forhold – Transport til øen”.
Jeg har ikke mulighed for at hjælpe dig, hverken praktisk eller økonomisk, hvis du ikke når frem til din reserverede teltplads i tide.
Jeg tilråder, at du sikrer dig, at du har passende forsikringsdækning, hvis du bliver forhindret i at udnytte din reservation som følge af f.eks. sygdom eller aflyste færger.

Ankomst- og afrejsetidspunkt

En lejet (tom) teltplads er normalt til rådighed fra kl. 11:00 på ankomstdagen. Teltpladsen skal forlades inden kl. 11:00 på afrejsedagen. Jeg har valgt at sætte tidsfristerne for ankomst og afrejse meget tæt for at give jer, mine gæster, så meget tid som muligt. Dette setup kan kun fungere, hvis alle medvirker til at tidspunkterne overholdes. Du medvirker ved at sørge for at din teltplads er ryddet kl. 11. 

Hvis dit besøg ligger i en periode med lav belægning, og din plads ikke er udlejet dagen efter, så kan du efter aftale med mig disponere over pladsen et par timere yderligere.

Hvis du har lejet et opslået telt er tidspunkterne anderledes, da vi skal have tid til at tage teltet ned inden de næste gæster ankommer. De konkrete tidspunkter fremgår af den bekræftelse, som du modtager pr. mail.
Hvis du har brug for information om de praktiske forhold ved ankomsten, så læs under “Praktiske forhold – Ankomst og afrejse“.

Store telte

En teltplads på Christiansø har som udgangspunkt plads til telte med bredde op til 3 meter og længde op til 3,5 meter. Få steder er der plads til telte op til 4 meters længde. Teltpladsens begrænsede størrelse betyder, at teltene skal overholde grænserne for maksimum bredde og længde. Dette gælder særligt i de meget efterspurgte uger i højsæsonen.

Det er dit ansvar, at dit telt overholder dette krav. Hvis dit telt er større end maksimum, skal du have en særlig aftale, hvoraf størrelsen tydeligt fremgår. Du har ingen særlige rettigheder, fordi du i din mail har skrevet, at dit telt er “stort”. Informationer af denne art er nyttige for mig. Jeg anvender oplysningerne til at fordele reservationerne på den mest hensigtsmæssige måde, men det betyder ikke, at du har tilkøbt ekstraordinært meget plads. Hvis dit telt er 4,5 meter langt, eller du har en tipi med en diameter på 4,2 meter, så skal du leje to pladser, som ligger i sammenhæng. Et telt af den størrelse, kan ikke være en på 1 teltplads.
Jeg forbeholder mig retten til at afvise telte, som er større end det maksimalt tilladte, hvis der ikke er truffet særlig aftale om anvendelsen af det konkrete telt. Aftalen skal fremgå af din bekræftelse.

Jeg henstiller til, at du lader de helt store telte blive hjemme i sommerferien, således at så mange som muligt, får mulighed for at besøge Christiansø. Hvis du lejer 2 pladser, så er der en anden familie, som tvinges til at se sig om efter et andet sted at holde ferie. 

Personlige oplysninger

Jeg gemmer dine mail i op til 2 år. Jeg gemmer kun de mail og personoplysninger, som er relevante for mit arbejde med teltpladsen. Ønsker du dine mails slettet tidligere, kan du til enhver tid bede om dette.
Ved reservationer/bookinger gemmer jeg personoplysninger i op til 6 år, hvilket er nødvendigt i henhold til regnskabsloven. Det er kun teltpladsens forpagter, revisor og ansatte, der har adgang til personoplysningerne.

Af praktiske årsager skriver jeg fornavnene på den/dem, som har reserveret teltplads på oversigten over pladsfordelingen. Hvis du ikke ønsker, at dit navn, skal fremgå af oversigten, som bliver hængt op på teltpladsen, så giv mig besked.
Vi videregiver ikke jeres personlige oplysninger til andre virksomheder eller personer.